Productie: Keuring

Op het gebied van de kwaliteit van de leisteen stelt De Vereniging van Leidekkers in Nederland hoge eisen.

Voor natuurleien welke op Monumenten/ historische gebouwen moeten worden toegepast gelden specifieke eisen vastgesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, welke U kunt raadplegen op de volgende websites.

www.cultureelerfgoed.nl
Brochure techniek 13 , Het keuren van natuurstenen leien RACM- tweede druk 2009
bron: R.C.E.

www.hobeon.nl/certificering/organisaties/architectuur_en_monumentenzorg/erkenning_leien