Over ons

De Vereniging van Leidekkers in Nederland is er alles aan gelegen het ambachtelijke vakmanschap te behouden en de onderscheidende kracht verder te vergroten. Gekwalificeerde opleidingen zijn daarbij belangrijke middelen. Ieder lid is VCA-gecertificeerd. Daarnaast zal het merk ‘De Leisteenmeesters’ nog meer inhoud krijgen.

In samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt daartoe een certificeringstraject opgesteld, dat zal uitmonden in nog scherpere criteria en beoordelingen door een externe toetsingscommissie. In het verlengende van dit certificeringstraject ligt het opzetten van een opleiding voor het veelzijdige vak van leisteenmeester. In het reguliere onderwijs zijn daarvoor geen geschikte opleidingstrajecten voorhanden. Het realiseren van een opleiding betekent dat het unieke leidekkersambacht ook in de toekomst kan blijven bestaan.

Ambachtelijk vakmanschap, een rijke ervaring en kwaliteit zijn de belangrijkste kenmerken die de leden van de Vereniging van Leidekkers in Nederland gemeenschappelijk hebben. De leden zijn bedrijven die regelmatig leidekkers- en loodgieterswerk uitvoeren op monumentale panden, zoals kerken en kastelen. Overigens zijn ze ook zeer bedreven in renovatie en nieuwbouwwerken. De leden onderscheiden zich duidelijk van andere bedrijven die leisteenwerken uitvoeren.

Niet alleen zijn het echte leisteenspecialisten, bij wie het ambacht vaak van vader op zoon wordt doorgegeven. Maar met hun traditionele werkwijze zijn ze ook in staat het hele dak voor hun rekening te nemen: naast authentieke leisteendekkingen verzorgen zij ook het lood-, koper- of zinkwerk. De unieke combinatie maakt dat opdrachtgevers, zoals de Rijksdienst voor Gebouwen en Monumentenzorg, hun opdrachten met een gerust hart aan de leden van de vereniging toevertrouwen.

De vereniging kent een bestuur, dat onder meer bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Een bedrijf dat lid wil worden, wordt beoordeeld door de toelatingscommissie. Kwaliteit is daarbij het belangrijkste criterium: er worden alleen bedrijven toegelaten die regelmatig en bij voortduring met eigen vakbekwame personeelsleden leiwerken uitvoeren op monumentale gebouwen.

Elk toegelaten lid is gerechtigd het merk ‘De Leisteenmeesters’ te voeren. Een merk dat (potentiële) opdrachtgevers direct op het spoor zet van ambachtelijke kwaliteit.