Twintigjarig jubileum van de NVVL

De actuele waarde van monumenten

Op 12 oktober 2017 vierde de Nederlandse Vereniging Van Leidekkers (NVVL) haar twintigjarige jubileum op kasteel De Haar in Haarzuilens. Het jubileum werd gevierd met een kort symposium waarin nader werd ingegaan op diverse aspecten van de renovatie van monumenten, aan de hand van de recente werkzaamheden aan Kasteel De Haar.

– 60 miljoen Leien
– 35 miljoen kg Lood
– 3 miljoen kg Koper
– 12 miljoen kg Zink

Dit zijn wat getallen om u een indruk te geven over wat de leden van NVVL in de afgelopen twintig jaar aan restauratieprojecten verwerkt hebben. Voorzitter Piet Brand benadrukte in zijn opening van de middag het belang van kwaliteit. Ambachtelijk vakmanschap, een rijke ervaring en kwaliteit zijn de belangrijkste kenmerken die de leden van de NVVL gemeenschappelijk hebben. De leden zijn bedrijven die hoofdzakelijk lei- en loodgieterswerk uitvoeren op monumentale gebouwen.

De leden van de Nederlandse Vereniging Van Leidekkers zijn zeer bedreven in renovatie en nieuwbouwwerken, het zijn echte Leisteenmeesters bij wie het ambacht vaak van vader op zoon wordt doorgegeven. Met hun traditionele werkwijze zijn ze in staat om naast het leiwerk ook de bijkomende werkzaamheden met lood, koper en zink voor hun rekening te nemen. Deze unieke combinatie maakt onze NVVL-leden bijzonder interessant voor elke opdrachtgever.
Om de kwaliteit van de werkzaamheden te oormerken zijn ca. tien jaar geleden de Komo proces-certificaten t.b.v. aanbrengen leien van natuursteen (maasdekking) inclusief bijlage Historische Gebouwen ontwikkeld.

Nu weer tien jaar later voert elk NVVL-lid zijn werkzaamheden uit volgens de door de Stichting ERM en andere deskundigen opgestelde BRL 4000 Onderhoud en Restauratie Monumenten en de URL 4010 Historisch Leidak Maasdekking en Rijndekking.
Bijna voltooid is nu ook de URL 4011 Historische Metalen Daken, met hierin opgenomen de verwerking van lood, koper en zink bij monumenten.
Alle NVVL-leden zijn VCA gecertificeerd, zodat zij ook voldoen aan de eisen van het veilig werken op hoogte.
Al met al is het de Nederlandse Vereniging Van Leidekkers er alles aangelegen om de hoogste kwaliteit te leveren, nu en in de
toekomst.

De viering van het jubileum vond plaats op een bijzondere locatie. Kasteel De Haar (vroeger Het Huys te Haer) is een monumentaal kasteel in het Utrechtse dorpje Haarzuilens.
Om het voor de genodigden een interessante middag te maken werden een aantal sprekers uitgenodigd:

Cor Bouwstra van Architectenburo Verlaan& Bouwstra over de complete restauratie van Kasteel “de Haar” Jan v.d. Voorde, voormalig adjunct-directeur van Rijksdienst Cultureel Erfgoed over zijn Rapport – naar een duurzame instandhouding van het gebouwde erfgoed – en inventarisatie van de knelpunten.

Arno Boon directeur van Stichting BOEI over restaureren en herbestemmen van cultureel erfgoed.

 

De informatieve middag werd afgesloten met een rondleiding door het grotendeels gerestaureerde Kasteel De Haar.