Het is een vak apart: daken voorzien van leistenen, al of niet in combinatie met lood-, koper- en zinkwerk. Dit ambacht wordt in ons land door een beperkt aantal specialisten beoefend.

Deze specialisten hebben de krachten gebundeld in de Vereniging van Leidekkers in Nederland.

Hoe de vereniging het ambacht in ere houdt en daarbij inhoud geeft aan zowel authentieke als eigentijdse kwaliteitseisen, kunt u vinden op deze site.